august 2013

Ei samling av alt fint, side 7.

~ Å lære seg nye ord på framande språk~ Å miste bussen, men likevel komme tidsnok til det du skulle nå~ Afro~ Å sjå i album frå då foreldra mine var unge~ Når noko som har klødd lenge endeleg stopp...
hits